سامانه ثبت بازاریابی همکاران شرکت تاج

فرم ورود اطلاعات پذیرنده جدید

لطفا اطلاعات پذیرنده را به دقت کامل وارد نمایید، توجه فرمایید درصورت وارد کردن یک اطلاعات اشتباه پذیرنده توسط شاپرک رد شده و اخذ تاییدیه زمانبر خواهد شد

برای وارد کردن اعداد کیبرد سیستم یا گوشی خود را به زبان انگلیسی تنظیم نمایید
کد ملی پذیرنده:

نام و نام خانوادگی پذیرنده:

شرکت PSP مورد نظر:
استان و شهر:

آدرس کامل:

کدپستی:

کد مالیاتی:

نام فروشگاه:

نام بانک :

شماره شبا بانکی:

تلفن ثابت فروشگاه:

شماره موبایل پذیرنده:

نام و نام خانوادگی بازاریاب: